YAD - Youth Against Drugs

FINSKO

YAD je sdružení pro protidrogovou prevenci mládeže. YAD je finské neziskové občanské sdružení, které má více než 30 let zkušeností s prevencí zneužívání drog. Tato práce spočívá v dobrovolné prevenci zneužívání návykových látek s mladými lidmi (peer to peer). Vyvíjením informačních nástrojů protidrogového vzdělávání pro rozhovory o drogách a rozšiřováním rozhovorů o humanističtějším přístupu; naším cílem je ovlivnit postoje mladých lidí k drogám a snížit škody související s drogami, jakož i zpochybnit stigmatizaci lidí, kteří je užívají. Usilujeme o obohacení života mladých lidí a poskytujeme aktivity bez návykových látek a povzbudivou komunitu pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich zkušenost s užíváním návykových látek.

YAD - Youth Against Drugs

FINSKO

YAD je sdružení pro protidrogovou prevenci mládeže. YAD je finské neziskové občanské sdružení, které má více než 30 let zkušeností s prevencí zneužívání drog. Tato práce spočívá v dobrovolné prevenci zneužívání návykových látek s mladými lidmi (peer to peer). Vyvíjením informačních nástrojů protidrogového vzdělávání pro rozhovory o drogách a rozšiřováním rozhovorů o humanističtějším přístupu; naším cílem je ovlivnit postoje mladých lidí k drogám a snížit škody související s drogami, jakož i zpochybnit stigmatizaci lidí, kteří je užívají. Usilujeme o obohacení života mladých lidí a poskytujeme aktivity bez návykových látek a povzbudivou komunitu pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich zkušenost s užíváním návykových látek.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PARTNERY

VIDA je financována s podporou programu Erasmus+. Projekt VIDA byl zahájen v červnu 2020 a potrvá do května 2022. VIDA je v současné době realizována týmem pěti mládežnických organizací z Finska, České republiky, Irska, Nizozemska a Portugalska.