AKLUB - CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

AKLUB je vzdělávací organizace, která vznikla v roce 1997 v Krnově v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při tvorbě vzdělávacích programů a produktů. Vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny: Profesionálové a odborníci včetně učitelů, poradců pro zaměstnanost, psychologů, vedoucích seminářů. Znevýhodněné osoby včetně nezaměstnaných, osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením. Mladí lidé, studenti a znevýhodnění mladí lidé.

AKLUB - CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

AKLUB je vzdělávací organizace, která vznikla v roce 1997 v Krnově v České republice. AKLUB je respektován a vysoce ceněn pro své vzdělávací služby a pro svou práci při tvorbě vzdělávacích programů a produktů. Vzdělávací služby jsou zaměřeny na tři různé cílové skupiny: Profesionálové a odborníci včetně učitelů, poradců pro zaměstnanost, psychologů, vedoucích seminářů. Znevýhodněné osoby včetně nezaměstnaných, osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením. Mladí lidé, studenti a znevýhodnění mladí lidé.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PARTNERY

VIDA je financována s podporou programu Erasmus+. Projekt VIDA byl zahájen v červnu 2020 a potrvá do května 2022. VIDA je v současné době realizována týmem pěti mládežnických organizací z Finska, České republiky, Irska, Nizozemska a Portugalska.