FUTURE IN PERSPECTIVE LTD.

IRSKO

Future In Perspective Ltd. je soukromá společnost se sídlem v irském pohraničí, která se specializuje na oblast vzdělávání a e-learningu, mediální produkci, strategické plánování a rozvoj a hodnocení podnikání. Prostřednictvím naší práce na projektech financovaných z národních zdrojů a z prostředků EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří se neúčastnili vzdělávání, aby se znovu zapojili do služeb poskytovatelů a do běžné nabídky vzdělávání a odborné přípravy. Spolupracovali jsme také s mladými lidmi a dospělými na realizaci řady různorodých programů v oblasti mediální produkce a řízení kariéry - podporujeme tak další generaci kreativních osobností, aby si vybudovaly a udržely úspěšnou kariéru v tomto odvětví. Future In Perspective je moderní podnik, který je strukturován tak, aby odrážel současnou podnikatelskou realitu. Působí v ekosystému tvořeném neustále se měnícími partnerstvími a aliancemi. Máme kmenový personál složený z 12 vysoce kvalifikovaných odborníků ve vzájemně se doplňujících oborech, které zahrnují projektový management, mediální produkci a design, výukový design a e-learning, rozvoj mládeže a výzkum a obecnou administrativu.

FUTURE IN PERSPECTIVE LTD.

IRSKO

Future In Perspective Ltd. je soukromá společnost se sídlem v irském pohraničí, která se specializuje na oblast vzdělávání a e-learningu, mediální produkci, strategické plánování a rozvoj a hodnocení podnikání. Prostřednictvím naší práce na projektech financovaných z národních zdrojů a z prostředků EU jsme zapojili a podpořili místní skupiny mládeže, komunity migrantů, starší osoby a jednotlivce, kteří se neúčastnili vzdělávání, aby se znovu zapojili do služeb poskytovatelů a do běžné nabídky vzdělávání a odborné přípravy. Spolupracovali jsme také s mladými lidmi a dospělými na realizaci řady různorodých programů v oblasti mediální produkce a řízení kariéry - podporujeme tak další generaci kreativních osobností, aby si vybudovaly a udržely úspěšnou kariéru v tomto odvětví. Future In Perspective je moderní podnik, který je strukturován tak, aby odrážel současnou podnikatelskou realitu. Působí v ekosystému tvořeném neustále se měnícími partnerstvími a aliancemi. Máme kmenový personál složený z 12 vysoce kvalifikovaných odborníků ve vzájemně se doplňujících oborech, které zahrnují projektový management, mediální produkci a design, výukový design a e-learning, rozvoj mládeže a výzkum a obecnou administrativu.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PARTNERY

VIDA je financována s podporou programu Erasmus+. Projekt VIDA byl zahájen v červnu 2020 a potrvá do května 2022. VIDA je v současné době realizována týmem pěti mládežnických organizací z Finska, České republiky, Irska, Nizozemska a Portugalska.