QUARTER MEDIATION

NIZOZEMSKO

Quarter Mediation je vzdělávací společnost se sídlem v Nizozemsku, která organizuje vzdělávací kurzy na evropské úrovni v rámci dostupných programů a projektů Evropské komise zaměřených na vzdělávání a kulturu. Quarter Mediation se zaměřuje na oblast všeobecného vzdělávání i odborného vzdělávání a přípravy. Cílem společnosti Quarter Mediation je podporovat celoživotní učení a vytvářet vazbu mezi vzdělávacím systémem (všeobecným vzděláváním i odborným vzděláváním a přípravou) a trhem práce. Quarter Mediation pracuje na individuální úrovni s dospělými studenty, mládeží, učiteli, školiteli, lidmi na trhu práce, osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti vzdělávání, odborníky na odborné vzdělávání a přípravu, zástupci odborů, zástupci obchodních komor, podnikateli atd. Quarter Mediation pracuje také s institucemi na místní, národní a mezinárodní úrovni (např. školy, univerzity, malé, střední a velké podniky, sdružení, nevládní organizace, dobrovolné subjekty, úřady).

QUARTER MEDIATION

NIZOZEMSKO

Quarter Mediation je vzdělávací společnost se sídlem v Nizozemsku, která organizuje vzdělávací kurzy na evropské úrovni v rámci dostupných programů a projektů Evropské komise zaměřených na vzdělávání a kulturu. Quarter Mediation se zaměřuje na oblast všeobecného vzdělávání i odborného vzdělávání a přípravy. Cílem společnosti Quarter Mediation je podporovat celoživotní učení a vytvářet vazbu mezi vzdělávacím systémem (všeobecným vzděláváním i odborným vzděláváním a přípravou) a trhem práce. Quarter Mediation pracuje na individuální úrovni s dospělými studenty, mládeží, učiteli, školiteli, lidmi na trhu práce, osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti vzdělávání, odborníky na odborné vzdělávání a přípravu, zástupci odborů, zástupci obchodních komor, podnikateli atd. Quarter Mediation pracuje také s institucemi na místní, národní a mezinárodní úrovni (např. školy, univerzity, malé, střední a velké podniky, sdružení, nevládní organizace, dobrovolné subjekty, úřady).

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PARTNERY

VIDA je financována s podporou programu Erasmus+. Projekt VIDA byl zahájen v červnu 2020 a potrvá do května 2022. VIDA je v současné době realizována týmem pěti mládežnických organizací z Finska, České republiky, Irska, Nizozemska a Portugalska.