hero

VIDA Vital Information for Drug Awareness.

VIDA Vital Information for Drug Awareness.

hero

VÍTEJTE

Vítejte v projektu VIDA. Co znamená VIDA? VIDA znamená Vital Information for Drug Awareness, tedy "životně důležité informace pro informovanost o drogách". Prostřednictvím projektu VIDA se snažíme pracovat s mladými lidmi a jejich pracovníky s mládeží v celé Evropě, abychom zvýšili jejich povědomí o tom, jak drogy ovlivňují mladé lidi v Evropě, a abychom u nich vybudovali porozumění, které jim umožní tuto problematiku řešit.

Mladí lidé se v dnešní době potýkají s celou řadou složitých podnětů a čelí problémům, jako jsou klimatické změny, šikana na internetu, duševní zdraví a složité sociální tlaky; problém drog však zůstává. V této souvislosti hraje vzdělávání, které oslovuje mladé lidi přímo na platformách, na nichž se angažují, zásadní roli, neboť jim pomáhá činit informovaná rozhodnutí a vyhnout se závislosti. Projekt VIDA poskytne interaktivní infografiky a také sadu vzdělávacích materiálů, které byly cíleně navrženy tak, aby se zabývaly drogovou osvětou.

shape
shape

O PROJEKTU

Během příštích dvou let chceme vytvořit 12 interaktivních infografik, které mohou pracovníci s mládeží používat ve svých skupinách a které se budou zabývat informovaností o drogách a jejich dopadu na život mladých lidí.

Co jsou interaktivní infografiky? Interaktivní infografiky jsou grafické plakáty, které jsou interaktivní! Tím máme na mysli, že tyto plakáty budou obsahovat QR kódy a odkazy, které mladé lidi a pracovníky s mládeží přivedou k řadě vzdělávacích videí, her a kvízů, které jim pomohou zvýšit jejich povědomí o tom, jak definovat problém a plánovat vhodné intervenční a preventivní strategie v souvislosti s problematikou drog v našich komunitách.

V průběhu projektu VIDA budeme také školit pracovníky s mládeží, aby byli schopni vytvářet vlastní interaktivní infografiky; to znamená, že budou moci tuto metodu aplikovat na řadu různých témat a problémů, kterými se v rámci své praxe pro mládež zabývají.

about

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PARTNERY

VIDA je financována s podporou programu Erasmus+. Projekt VIDA byl zahájen v červnu 2020 a potrvá do května 2022. VIDA je v současné době realizována týmem pěti mládežnických organizací z Finska, České republiky, Irska, Nizozemska a Portugalska.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Projekt VIDA - Vital Information for Drug Awareness - poskytuje výukové materiály pro zvyšování povědomí o drogách v podobě 12 interaktivních infografik a následujících zdrojů, které se zabývají hlavními tématy: Definice problému, Vhodná reakce a Převládající problémy v současnosti.

Všechny intelektuální výstupy jsou zdarma k dispozici na online interaktivním portálu VIDA MOOC. V tomto ohledu VIDA MOOC nabízí všechny vytvořené výukové materiály a poskytuje přístup k interaktivním infografikám, vzdělávacímu programu In-Service Training Program a programu Peer Leadership Program ve všech jazycích partnerů. Přístup na portál VIDA MOOC je otevřen všem zájemcům o téma projektu a prostřednictvím QR kódů je přímo přístupných i několik aktivit, jako jsou vzdělávací videa, kvízy, únikové místnosti a WebQuesty.

blog
  • Výstup jedna

Interaktivní infografika

Každá infografika obsahuje interaktivní sadu výukových materiálů vložených do infografiky. Infografika bude obsahovat QR kód, který vede přímo ke zdrojům, jako jsou webové úkoly, digitální rozbory, videa, audia, kvízy a hádanky, které jednotlivce interaktivně zapojí.

blog
  • Výstup dva

In Service Training Program

Školící program pro pracovníky s mládeží v první linii je zaměřen na rozvoj jejich dovedností při tvorbě interaktivních infografik a poskytuje jim technické know-how pro používání programů jako PowToon, VideoScribe, Storyboard That, Kahoot, LearningApps a dalších programů s otevřeným zdrojovým kódem. Toto školení také pomůže pracovníkům s mládeží rozvíjet jejich dovednosti, aby přizpůsobili své facilitační dovednosti a aktivity skupin mládeže tak, aby zahrnovaly používání těchto interaktivních infografik.

blog
  • Výstup tři

Peer Leadership Program

Bude vytvořen program peer leadershipu na podporu vedoucích mládeže zapojených do náročného prostředí boje proti zneužívání návykových látek, který jim poskytne inovativní interaktivní materiály v reálném i virtuálním světě, kde infografika může rozšířit jejich znalosti o klíčových tématech a oslovit mladé lidi tam, kde je nejpravděpodobnější, že budou ovlivněni online.

blog
  • Výstup čtyři

MOOC

MOOC VIDA bude fungovat jako online interaktivní portál, na kterém budou umístěny všechny vytvořené online výukové materiály a bude obsahovat 12 interaktivních infografik v 5 jazycích. Tento MOOC bude kompatibilní s chytrými telefony, tablety a notebooky. Kromě toho budou tištěné infografiky obsahující QR kódy odkazovat přímo na tento portál.

NOVINKY