hero

VIDA Essentiële informatie voor geneesmiddelenbewustzijn

VIDA Essentiële informatie voor geneesmiddelenbewustzijn

hero

WELKOM

Welkom bij het VIDA-project. Waar staat VIDA voor? VIDA staat voor “Essentiële informatie voor geneesmiddelenbewustzijn” (Vital Information for Drug Awareness). Via het VIDA-project willen we samenwerken met jongeren en hun jeugdwerkers in heel Europa om hen bewust te maken van de invloed van drugs op jongeren in Europa, en om hun begrip op te bouwen om dit probleem aan te pakken.

Jongeren hebben tegenwoordig te maken met een reeks complexe stimuli en worden geconfronteerd met problemen zoals klimaatverandering, online pesten, geestelijke gezondheid en complexe sociale druk; de drugskwestie blijft echter bestaan. In deze context speelt onderwijs dat jongeren rechtstreeks bereikt via platforms waarmee ze omgaan, een cruciale rol om hen te helpen weloverwogen keuzes te maken en verslaving te voorkomen. Het VIDA-project zal interactieve infographics opleveren, evenals een reeks educatief materiaal, die met opzet zijn ontworpen om het bewustzijn van drugs aan te pakken.

shape
shape

OVER

In de komende twee jaar willen we 12 interactieve infographics ontwikkelen, die jongerenwerkers kunnen gebruiken met jongeren in hun groepen, om het drugsbewustzijn en de impact die drugs op het leven van jongeren kunnen hebben, aan de orde te stellen.

Wat zijn interactieve infographics? Interactieve infographics zijn grafische posters die interactief zijn! Hiermee bedoelen we dat deze posters QR-codes en links zullen bevatten, om jongeren en jeugdwerkers naar een reeks educatieve video's, games en quizzen te brengen, die hen zullen helpen hun bewustzijn te vergroten over hoe ze het probleem kunnen definiëren en een geschikte interventie kunnen plannen en preventiestrategieën met betrekking tot de drugsproblematiek in onze gemeenschappen.

In de loop van het VIDA-project zullen we ook jeugdwerkers opleiden om hun eigen interactieve infographics te kunnen ontwikkelen; wat betekent dat ze deze methode kunnen toepassen op een reeks verschillende onderwerpen en problemen die ze in hun jeugdpraktijk aan de orde stellen.

about

ONTMOET ONZE PARTNERS!

VIDA is gefinancierd met de steun van het Erasmus+-programma. Het VIDA-project ging van start in juni 2020 en loopt tot mei 2022. VIDA wordt momenteel geleverd door een team van vijf jongerenorganisaties uit Finland, Tsjechië, Ierland, Nederland en Portugal.

LESMATERIAAL

Het VIDA-project - Essentiële informatie voor geneesmiddelenbewustzijn - biedt trainingsmateriaal voor drugsbewustzijn in de vorm van 12 interactieve infographics en de volgende bronnen die de kernproblemen van probleemdefinitie, gepaste reactie en veelvoorkomende problemen van vandaag behandelen.

Alle intellectuele outputs zijn gratis beschikbaar op het online interactieve portaal - VIDA MOOC. In dit opzicht host de VIDA MOOC al het ontwikkelde leermateriaal en biedt het toegang tot de interactieve infographics, In-service trainingsprogramma en het Peer Leiderschapsprogramma in alle partnertalen. De toegang tot het VIDA MOOC-portaal is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het projectonderwerp en verschillende activiteiten zoals educatieve video's, quizzen, escape rooms en WebQuests zijn ook direct toegankelijk via de QR-codes.

blog
  • Output Een

Interactieve infographics

Elke infographic bevat een interactieve reeks leermaterialen die in de infographic zijn ingesloten. De infographic zal een QR-code bevatten die rechtstreeks leidt naar bronnen zoals WebQuests, digitale breakouts, video's, audio's, quizzen en puzzels, waardoor het individu tijdens de interactie wordt betrokken

blog
  • Output Twee

In-service trainingsprogramma

Het bijscholingsprogramma voor eerstelijns jeugdwerkers heeft tot doel hun vaardigheden op te bouwen om interactieve infographics te ontwikkelen en hen de technische knowhow te bieden om programma's zoals PowToon, VideoScribe, Storyboard That, Kahoot, LearningApps en andere open source-programma's te gebruiken. Deze training zal jeugdwerkers ook helpen hun vaardigheden te ontwikkelen om hun faciliterende vaardigheden en jeugdgroepsactiviteiten aan te passen aan het gebruik van deze interactieve infographics.

blog
  • Output Drie

Programma voor peer-leiderschap

Er zal een peer-leiderschapsprogramma worden ontwikkeld om jeugdleiders te ondersteunen die zich bezighouden met de uitdagende omgeving van het bestrijden van middelenmisbruik, door hen innovatief interactief materiaal in de echte en virtuele wereld te bieden waar de infographics hun kennis over belangrijke thema's kunnen uitbreiden en jongeren kunnen bereiken waar ze zich bevinden het meest waarschijnlijk online worden beïnvloed.

blog
  • Output Vier

MOOC

De VIDA MOOC zal fungeren als een online interactief portaal, dat alle ontwikkelde online leermaterialen zal hosten en zal de 12 interactieve infographics bevatten, die beschikbaar zullen zijn in 5 talen. Deze MOOC zal compatibel zijn met smartphones, tablets en laptops. Bovendien zullen hardcopy infographics met QR-codes rechtstreeks naar dit portaal linken.

NIEUWSVIDA Video Documentaire

Raak betrokken!

Om mee te doen en ons project te steunen, kunt u ons vinden en volgen op Facebook op:

https://www.facebook.com/Vida-106496577769525/