RIGHTCHALLENGE

PORTUGALSKO

RightChallenge je neziskové sdružení, jehož cílem je podpora vzdělávání a odborné přípravy zaměřené na témata sociálního začleňování a rovných příležitostí. Organizace podporuje aktivní, odpovědné a demokratické občanství prostřednictvím vzdělávání a partnerství s řadou zúčastněných stran. RightChallenge poskytuje základní a rodinné vzdělávání, odborné vzdělávání, zdravotní a rehabilitační služby, služby v oblasti bydlení a péče a práci a aktivity pro specifické skupiny. RightChallenge věří, že vzdělání je nedílnou součástí rozvoje mladého člověka s cílem připravit ho na účast a zasahování do všech dimenzí společnosti včetně rodiny, práce, komunity a volného času.

RIGHTCHALLENGE

PORTUGALSKO

RightChallenge je neziskové sdružení, jehož cílem je podpora vzdělávání a odborné přípravy zaměřené na témata sociálního začleňování a rovných příležitostí. Organizace podporuje aktivní, odpovědné a demokratické občanství prostřednictvím vzdělávání a partnerství s řadou zúčastněných stran. RightChallenge poskytuje základní a rodinné vzdělávání, odborné vzdělávání, zdravotní a rehabilitační služby, služby v oblasti bydlení a péče a práci a aktivity pro specifické skupiny. RightChallenge věří, že vzdělání je nedílnou součástí rozvoje mladého člověka s cílem připravit ho na účast a zasahování do všech dimenzí společnosti včetně rodiny, práce, komunity a volného času.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PARTNERY

VIDA je financována s podporou programu Erasmus+. Projekt VIDA byl zahájen v červnu 2020 a potrvá do května 2022. VIDA je v současné době realizována týmem pěti mládežnických organizací z Finska, České republiky, Irska, Nizozemska a Portugalska.