hello

hero

YAD – JONGEREN TEGEN DRUGS

FINLAND

YAD is een vereniging voor jeugdwerk op het gebied van drugspreventie. YAD is een Finse burgervereniging zonder winstoogmerk, die meer dan 30 jaar ervaring heeft met het voorkomen van drugsmisbruik. Dit werk bestaat uit vrijwillige preventie van middelenmisbruik bij jongeren (peer-to-peer). Door het ontwikkelen van informatieve drugseducatietools voor gesprekken over drugs en het vergroten van gesprekken over een meer humanistische benadering; ons doel is om de drugsattitudes van jongeren te beïnvloeden en drugsgerelateerde schade te verminderen, en om stigmatisering van mensen die drugs gebruiken aan te vechten. We werken aan het verrijken van het leven van jongeren en bieden middelenvrije activiteiten en een bemoedigende gemeenschap voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond van middelenmisbruik.

YAD – JONGEREN TEGEN DRUGS

FINLAND

YAD is een vereniging voor jeugdwerk op het gebied van drugspreventie. YAD is een Finse burgervereniging zonder winstoogmerk, die meer dan 30 jaar ervaring heeft met het voorkomen van drugsmisbruik. Dit werk bestaat uit vrijwillige preventie van middelenmisbruik bij jongeren (peer-to-peer). Door het ontwikkelen van informatieve drugseducatietools voor gesprekken over drugs en het vergroten van gesprekken over een meer humanistische benadering; ons doel is om de drugsattitudes van jongeren te beïnvloeden en drugsgerelateerde schade te verminderen, en om stigmatisering van mensen die drugs gebruiken aan te vechten. We werken aan het verrijken van het leven van jongeren en bieden middelenvrije activiteiten en een bemoedigende gemeenschap voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond van middelenmisbruik.

ONTMOET ONZE PARTNERS!

VIDA is gefinancierd met de steun van het Erasmus+-programma. Het VIDA-project ging van start in juni 2020 en loopt tot mei 2022. VIDA wordt momenteel geleverd door een team van vijf jongerenorganisaties uit Finland, Tsjechië, Ierland, Nederland en Portugal.