hello

hero

QUARTER MEDIATION

NEDERLAND

Quarter Mediation is een onderwijsaanbieder gevestigd in Nederland die onderwijscursussen organiseert op Europees niveau, onder de beschikbare programma's en projecten van de Europese Commissie die gericht zijn op onderwijs en cultuur. De expertisegebieden van Quarter Mediation liggen zowel in het algemeen vormend onderwijs als in het beroepsonderwijs en -opleiding. Quarter Mediation heeft tot doel een leven lang leren te bevorderen en een verbinding te creëren tussen het onderwijssysteem (zowel het algemeen vormend onderwijs als het MBO) en de arbeidsmarkt. Quarter Mediation werkt met volwassen studenten, jongeren, docenten, trainers, mensen op de arbeidsmarkt, beslissers op het gebied van onderwijs, MBO-specialisten, vertegenwoordigers van vakbonden, vertegenwoordigers van kamers van koophandel, ondernemers etc. op individueel niveau. Quarter Mediation werkt ook samen met instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau (bijvoorbeeld scholen, universiteiten, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, verenigingen, NGO's, vrijwilligersorganisaties, autoriteiten)

QUARTER MEDIATION

NEDERLAND

Quarter Mediation is een onderwijsaanbieder gevestigd in Nederland die onderwijscursussen organiseert op Europees niveau, onder de beschikbare programma's en projecten van de Europese Commissie die gericht zijn op onderwijs en cultuur. De expertisegebieden van Quarter Mediation liggen zowel in het algemeen vormend onderwijs als in het beroepsonderwijs en -opleiding. Quarter Mediation heeft tot doel een leven lang leren te bevorderen en een verbinding te creëren tussen het onderwijssysteem (zowel het algemeen vormend onderwijs als het MBO) en de arbeidsmarkt. Quarter Mediation werkt met volwassen studenten, jongeren, docenten, trainers, mensen op de arbeidsmarkt, beslissers op het gebied van onderwijs, MBO-specialisten, vertegenwoordigers van vakbonden, vertegenwoordigers van kamers van koophandel, ondernemers etc. op individueel niveau. Quarter Mediation werkt ook samen met instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau (bijvoorbeeld scholen, universiteiten, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, verenigingen, NGO's, vrijwilligersorganisaties, autoriteiten)

ONTMOET ONZE PARTNERS!

VIDA is gefinancierd met de steun van het Erasmus+-programma. Het VIDA-project ging van start in juni 2020 en loopt tot mei 2022. VIDA wordt momenteel geleverd door een team van vijf jongerenorganisaties uit Finland, Tsjechië, Ierland, Nederland en Portugal.